a

Wiadomości Główne

Paweł Apostoł

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym.

23 Psalm - Dawidowy

Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.

2. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.

3. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje.

4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.

6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

NEWS

Ewangelizacja brat Thomas Horer 26 Września - 1 Października

Ewangelizacja braci Mathias Kaser i Walter Kaser 24 Października do 29 Października

Przyjazdy Braci

8 października Chrzest Wiary, Wieczerza Pańska, Święto Żniw

Wspaniałe rzeczy czyni Pan

 

2 Piotra 3:12

Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakim iż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?

 

1 Mojżeszowa

A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

 

1 Mojżeszowa 32

Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz

 

Hebrajczyków 11

Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy

 

1 Królewska 19

Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew.

 

Psalm 104

Czynisz wiatry posłańcami swymi, Ogień płonący sługami swymi.